· Beijing Bianyifang Roast Duck Group Co., Ltd 2011.08.02
· NMC (Beijing) Food & Beverage Company 2011.08.02
· Hong Kong Food City Co., Ltd 2011.08.02
· Beijing Hua’s Restaurant 2008.01.21
· Beijing Quanjude Wangfujing Roast Duck Restau... 2007.12.26